5 Temmuz 2020 Pazar
Anasayfa / Hakkımızda

Hakkımızda

bismillahirrahmanirrahim-arapca-626x114

Gâyemiz; müsteşrikler ve bid’at ehli tarafından örselenmiş saf i’tikâdımızı tamir ve tahkîm edip (sağlamlaştırıp) Selef-i Sâlihîn’den bize tevârus eden (miras kalan) din tasavvurumuzu olduğu gibi gelecek nesillere aktarmaktır.

Bunu yaparken “selîm akıl-sahîh nakil” dengesi esas alınıp  Ehl-i Sünnet vel Cemâat metodolojide hareket edilecek ve kadîm ulemânın ilimde izlediği yol takip edilecektir. Bununla birlikte usûlde: “kem âlât ile kemâlât olmaz (kötü malzeme ve yöntemler ile, mükemmel şeyler yapılamaz)” kelâm-ı kibârının kast ettiği muhtevâ, takip ettiğimiz temel yöntem olacaktır.

İlmin namusu ve izzeti neyi gerektiriyorsa ona göre hareket edilecek; her türlü kişi, kurum, cemaat ve meşrep taassubundan uzak durulacaktır. Bu konuda Peygamberimiz (s.a.v.) kast edilerek söylenilen: “Şu mezarda yatandan başkasının sözü, alınır da atılır da!” ifadesi düstûrumuz olacaktır.

Bununla birlikte bu ümmetin mayasını oluşturan ve ruh kökü olan tasavvufu günümüzdeki yanlış anlaşılmalardan, bid’at ve hurafelerden arındırıp sahîh bir şekilde ihyâ ve müdâfaa etmek;  tasavvufu kâmil manada yaşayan o ihlâslı ve takvâlı gönül dostlarına olan minnet borcumuzdur.