5 Temmuz 2020 Pazar
Anasayfa / Takdim Dergisi 2. Sayı

Takdim Dergisi 2. Sayı

Hadislerin Kuran’a Arzıyla Alakalı Rivayetler Bağlamında Rivayetlerin Kuran’a Arzı Meselesi ve Hanefilerin Metodolojisi – Rüstem Mehdi

| Bir çok hadîs ehline hakim, geleneksel rivayet ehli katında yaygın olan kabûl ve red kriterlerinden farklı olarak, Hanefîler’e göre hadisde olan inkıta sadece isnada yönelik değil, hem de metne yöneliktir.Hanefiler katında batınî ve manevi kopukluk manasına gelen “el-İnkıtau’l-Bâtın” veya “el-İnkıtau’l-Ma’nevi” diye bilinen bu kopukluk nevi bir tek Hanefîler’e has …

Devamı İçin »

Zayıf Hadislerle Amel Meselesi – Prof. Dr. Yusuf Ziya Keskin

| Zayıf hadislerle amel meselesine geçmeden önce hadislerin sıhhat bakımından tasnifi hakkında kısa bilgi verecek, daha sonra ise asıl konumuza geçeceğiz. Hadisler, sağlamlık bakımından ilk dönemlerde sahih ve sakim (zayıf) diye ikiye ayrılmış, daha sonra sakim hadisler içerisinden amel edilebilir nitelikte olanlar hasen kavramıyla ifade edilerek üçlü bir taksime tabi …

Devamı İçin »

Cerh Tadil İlmi, Ehemmiyeti ve Tarihsel Arka Planı – Burak Kızıldaş

| Cerh kelimesi sözlükte maddi veya manevi olarak “yaralamak” demektir. Hadis ıstılahında ise hafızası kuvvetli ve dikkatli bir alimin, fısk ve yalancılık gibi kendisinde bulunan kusurundan veya güvenilir ravilerin rivayetine muhalefet etmek gibi rivayetinde yer alan bir hatadan dolayı hem kendisinin hem de rivayetinin reddedilmesidir. Ta’dil sözlükte “ılımlılık, dürüstlük; gönülde …

Devamı İçin »

Bir Bilgi Kaynağı Olarak Tevatür – Fikret Çetin

| İnsanın üç temel bilgi vasıtası olduğunu söyleyebiliriz. Saf akıl insana küllî olanın bilgisini verirken, his de cüz’î olanların bilgisini vermektedir. Bir de akıl ve hissin ortak rol aldığı başka bir bilgi edinme yolu vardır ki, bu da haberdir. Biz, bu yazıda haberi oluşturan kimi unsurların belli özelliklere sahip olması …

Devamı İçin »

Tahkikat Prof. Dr. Yavuz Köktaş

| Soru 1) Bir hadisin muteber bir kitapta yer alması, o hadisi tek başına güvenilir kılar mı? Tasavvufı ̂kesimin bir kısmının Ruhu’l- Beyan’da, Ihya’da, el-Gunye’de v.s. geçen hadisleri sahih kabul etmeleri ve bunu bir usul olarak belirlemeleri ilmı ̂açıdan ne kadar doğru? Soru 2) Günümüzde bazı kesimler, muhaddislerin metin tenkidi …

Devamı İçin »

Tahkikat – Prof. Dr. Adil Yavuz

| Soru 1) Bir hadisin muteber bir kitapta yer alması, o hadisi tek başına güvenilir kılar mı? Tasavvufı ̂kesimin bir kısmının Ruhu’l- Beyan’da, Ihya’da, el-Gunye’de v.s. geçen hadisleri sahih kabul etmeleri ve bunu bir usul olarak belirlemeleri ilmı ̂açıdan ne kadar doğru? Soru 2) Günümüzde bazı kesimler, muhaddislerin metin tenkidi …

Devamı İçin »

Tahkikat – Muhammet Ezber – Yaşar Güngör

| Soru 1) Bir hadisin muteber bir kitapta yer alması, o hadisi tek başına güvenilir kılar mı? Tasavvufı ̂kesimin bir kısmının Ruhu’l- Beyan’da, Ihya’da, el-Gunye’de v.s. geçen hadisleri sahih kabul etmeleri ve bunu bir usul olarak belirlemeleri ilmi açıdan ne kadar doğru? Soru 2) Günümüzde bazı kesimler, muhaddislerin metin tenkidi …

Devamı İçin »

Hadisleri Devre Dışı Bırakmanın Çağdaş Formülleri – Prof. Dr. Yavuz Köktaş

| Hindistan’da ortaya çıkan Ehl-i Kur’an, sünneti, tamamen reddetmiş, onun yerine Merkez-i Millet dedikleri siyasi otoriteyi koymuşlardır. Bu otorite namazı da zekatı da belirleyecek, millet onunla amel edecektir Bunun için çeşitli argümanlar geliştirmişlerdir. Bunların üzerinde durmayacağız. Ama şunu belirtelim. Türkiye’de hadislere soğuk bakanlar tüm zihniyetlerini onlardan almışlar, fakat onlardan ayrışmaya …

Devamı İçin »

Hz. Ömer Hakkında Doğru Bildiğimiz Yanlışlar – Muhammed Emin Yıldırım

| İslam’ın yüz akı şahsiyetlerinden biri olan Hz. Ömer hakkında yazı yazmak, onun bereketli hayatını birkaç sayfaya sığdırmak gerçekten kolay bir iş değildir. Hz. Ömer dediğiniz zaman cahiliyede geçen 33 yıllık samimi bir hayat demiş olursunuz. O küfründe de samimi idi; İslam’a geçince dahada samimiyeti ziyadeleşti. Küfründe samimi olduğu için …

Devamı İçin »

Din ve Bidat – Prof. Dr. Şadi Eren

Sesli Makale İndir | Tarih boyu Müslümanları en fazla meşgul eden ve günümüzde de meşgul etmeye devam eden konulardan biri, bid’attır. Esas olarak bid’at; din görünümlü, ama dinin ruhuna ters durumları ifade eder.Teşbih yerindeyse, pirincin içindeki küçük beyaz taşlara benzer. Mesela ezan Hz. Peygamber(sav) zamanından bu güne, hemen her İslam …

Devamı İçin »