5 Temmuz 2020 Pazar
Anasayfa / Takdim Dergisi 1. Sayı

Takdim Dergisi 1. Sayı

Yetmiş Üç Fırka Hadisi Ekseninde Ehl-i Sünnet ve Fırka-i Naciye Münasebeti – Melikşah Sezen

| “Yahudiler yetmiş bir fırkaya ayrıldılar. Birisi cennette yetmişi cehennemdedir. Hristiyanlar yetmiş iki fırkaya ayrıldılar. Birisi cennette yetmiş biri cehennemdedir. Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, şüphesiz benim ümmetim de yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır. Birisi cennette yetmiş ikisi cehennemde olacaktır. Soruldu: ‘Ey Allah’ın Resûlü onlar (cennetlikler) kimlerdir?’ Buyurdu …

Devamı İçin »

Stratejik Olarak Ehli Sünnet Bilinci – Prof. Dr.Selahattin Polat

|  |  Bu çalışmamızın amacı, geleneksel Ehl-i Sünnet’in geleneğini ve kimliğini oluşturan temel karakteristik özelliklerine ve bunların tarihteki işlevlerine çok genel olarak ana hatlarıyla temas ettikten sonra, bu işlevleri günümüzde de sürdürüp sürdüremediğini, mümkün olduğunca nedenlerini belirlemeye çalışarak sorgulamaktır. Başka bir ifade ile Ehl-i Sünnet’in avantaj ve dezavantajlarının, İslâm tarihindeki …

Devamı İçin »

Tahkikat – Prof. Dr. Musa Kazım Yılmaz

| Soru: 1) Ehl-i sünnete bakış açımız nasıl olmalı? Ehli Sünnet bir mezhep midir yoksa bu dinin kendisi mi? Âlimlerin ehl-i sünnet tanımı nasıldır? Ehl-i sünnet, Hz. Peygamber (sav) ile ashabın dinin temel konularında takip ettikleri yolu benimseyenler anlamında bir tabirdir. “Mânevî alanda çizilen yolu benimseyenler” anlamına gelen “ehl-i sünnet” …

Devamı İçin »

Sahabe Örnekliğinde ‘İhtilaf’ Rahmet mi? Zahmet mi? – Muhammed Emin Yıldırım

|  |  Renklerimizin, dillerimizin, fiziksel şekillerimizin ve elbette düşünce dünyalarımızın farklılığı, hep Kerim olan Rabbimizin birer ayeti ve şükredilmesi gereken birer nimetidir. O (cc) isteseydi tüm insanlığı bir tornadan çıkmış gibi aynı şekilde yaratırdı. Ama meşiet-i ilahiyyenin böyle tezahür etmemesi tabiî ki hayatın yaşanılabilir olması için gerekliydi. Eğer genelde tüm …

Devamı İçin »

Gerçeği Arayış – Prof. Dr. Şadi Eren

| Sınırlarını bilemediğimiz muhteşem bir âlemde yaşıyoruz. Bu âlem, okunmayı bekleyen bir kitap olarak önümüzde duruyor. Engin manalarla dolu bu kitabın tek okuyucusu değilse bile, herhalde en anlayışlı bir okuyucusu, insan. Ploton, “biz toprağın değil, göğün bitkisiyiz” derken insanın diğer canlılardan farklılığına dikkat çeker.[1] Hamdi Yazır, bu farklığı şöyle ifade …

Devamı İçin »

Jön Türklerin Çirkin İngiliz Muhabbeti – Süleyman Kocabaş

| Meşrutiyetin İlanı           Bugünkü akıl, mantık ölçüleriyle değerlendirdiğimizde ve bir örneği günümüzde yaşandığında çok garip karşılanacak ve tepki toplayacak bir olay, Osmanlı tarihinde yaşanan Jön Türklerin İngiliz Büyükelçisinin arabasını çekmeleri şeklinde kendisini göstermişti. Devlet ve ülkenin kurtuluşu uğrunda Meşrutiyetin ilanı davası gütmeleri sebebiyle kendilerine  “Jön Türkler” denilen, genelde o …

Devamı İçin »